Bestiarium staropolskie / opracowała Justyna Ratajczyk, O lekarstwach z rzeczy żywych, jako z bydła, z źwierzu, z ptaków, z chrobaków i z ryb, na czterzy części rozdzielone, O rzeczach żywych ku lekarstwam służących, O rzeczach żywych ku lekarstwam służących, to jest O źwierzętach, o ptacech i o rybach
Biblioteka Narodowa
Nowość
Do wypożyczenia: 1
W wypożyczeniu: 0