Niegdyś w Galicji : opowiadania / Yakov Shechter ; przekład Piotr Fast ; przedmowa Leszek Mazan ; posłowie Zygmunt Berdychowski ; [fotografie Piotr Droździk, fotografie Yakova Shechtera Eli Itkin]
Biblioteka Narodowa
Nowość
Do wypożyczenia: 1
W wypożyczeniu: 0