Kwalifikacja A.27/AU.30 : organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Do wypożyczenia: 0
W wypożyczeniu: 2