Czerwone krzesło
Do wypożyczenia: 5
W wypożyczeniu: 0